Laurinkostersällskapet

 Välkommen till Laurinkostersällskapet 2023

Vi har tagit fram ett informationsblad till dig som vill bli medlem i vår förening.

PDF för nedladdning

 

Medlemskap

Anmäl dig till Laurinkostersällskapet genom att sätta in 150 kr / 15 EUR på 
Plusgiro 468 35 75-7 per år.

För medlemsavgiften får du vårt blad som kommer ut ett par gånger per år. Vi har även några segelträffar per år där alla Laurinentusiaster är välkomna. 

Ange: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, båtnamn, beteckning, segelnummer och eventuell anropssignal.

Välkommen

laurinkostersallskapet@gmail.com